Brązowy Krzyż Zasługi

15.12.2017 13:12 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w imieniu Prezydenta RP wręczył wyróżnionym mieszkańcom Dolnego Śląska odznaczenia państwowe.
Wśród odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi jest Helena Smoleńska. Odznaczenie jest formą podziękowania dla Prezes Heleny Smoleńskiej, a tym samym dla wszystkich Pracowników Spółdzielni za pracę na rzecz rozwoju ceramiki bolesławieckiej. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 11.12.2017 r.
Rada Nadzorcza i Zarząd w imieniu własnym oraz wszystkich Pracowników dziękują Pani Prezes za dotychczasową współpracę oraz gratulują otrzymania ważnego odznaczenia państwowego.