Kim’s Center Sp.z o.o.

ul. Stanisława Kostki Potockiego 24d
02-958 Warszawa
Poland

www.kimscenter.com.pl