KRAJOWA LISTA DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO UNESCO

28.07.2023 07:07 

W dniu 28 lipca 2023r. w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyło się uroczyste podpisanie wniosku o wpis ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Z ramienia „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu wniosek sygnowała Pani Prezes Zarządu Helena Smoleńska.