Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

16.05.2024 09:05 

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

„Ceramika Artystyczna”  Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odpylania na dział odlewni z projektu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 352 035,84 zł, a wartość dofinansowania stanowiła 80%, czyli Spółdzielnia otrzymała środki w wysokości 281 628,67 zł.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w styczniu 2024 roku,  ma na celu redukcję poziomu ryzyka i zagrożeń pracowników zatrudnionych na stanowisku Czyszczarka Wyrobów Ceramicznych. Zamontowane urządzenie poprawi bezpieczeństwo oraz warunki pracy pracowników, zapewnieni doskonałe parametry w zakresie oczyszczania powietrza dla 9 stanowisk pracy. Inwestycja pozwoli na zwiększenie komfortu pracy naszych pracowników.