Danuta Jakubowska

Biografia

Ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” związana od 1997 r., od 2003 r. projektantka dekoracji.
Twórczość polegająca na dekorowaniu naczyń ceramicznych jest dla mnie szansą na przeniesienie się do krainy mojego dzieciństwa. Spędziłam je na prawdziwej, wspaniałej polskiej wsi. Doświadczenie to ukształtowało moje całe dalsze życie. Dzięki niemu stałam się podatna na piękno przyrody, a bliskie obcowanie z przyrodą sprowokowało mnie do zajęcia się działalnością artystyczną.

Wykonane prace

Wystawy zbiorowe