Teresa Andrukiewicz

Biografia

Ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” związana od 1996 r., od 2001 r. projektantka dekoracji.
Moja inspiracja twórcza wywodzi się przede wszystkim z obserwacji przyrody, a wyobraźnia układa zielone gałązki i barwne kwiaty w różne kompozycje. Wszystkie projekty rodzą się nagle i niespodziewanie. Bodźcem może stać się właściwie wszystko począwszy od dekoracyjnej rośliny skończywszy na pięknym krajobrazie. Działalność artystyczna wymaga wolności, ale tworzywo jakim jest ceramika posiada pewne ograniczenia. Dobry projektant potrafi realizować swoją wizję w konkretny sposób. Do tego ideału staram się dążyć.

Wykonane prace

Wystawy zbiorowe