Regulamin newsletter

 

Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu „CERAMIKA ARTYSTYCZNA”, z siedzibą przy ul. T.Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiec jako administrator danych informuje, że przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do otrzymywania newslettera.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Zarząd Spółdzielni e-mail: poczta@ceramika-artystyczna.pl

 

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – prosimy wydrukowany, podpisany przez rodzica lub opiekuna regulamin przesłać na powyższy adres.

 

………………………………………………