Mariusz Ochocki

Mariusz Ochocki
Główny Projektant i Kierownik Artystyczny. Urodzony w 1962 r. w Bolesławcu.
Absolwent wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), Pracowni Rzeźby u prof. Feliksa Kociankowskiego oraz w Pracowni Techniki i Technologii Ceramicznych u prof. Stanisława Szyby.
Zawodowo związany ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu od 1991r. Kierownik artystyczny i projektant w Spółdzielni od 2012 r.
Zajmuje się projektowaniem ceramiki, rzeźbą i grafiką. Inspiracją w ceramice są proste bryły geometryczne na bazie kuli i prostopadłościanu. Obecnie w najnowszych projektach naczyń ceramicznych jako podstawa kształtowania form dominuje stożek ścięty.

Istotą nowych projektów jest wykorzystanie tradycyjnych technik rzemieślniczych, przy zachowaniu charakterystycznych dla ceramiki użytkowej aspektów funkcjonalnych i estetycznych, do uzyskania nowatorskiego produktu pasującego do współczesnych wnętrz. Poprzez zastąpienie dotychczasowych kształtów o konstrukcji owalnej na formę prostych brył o ściętych bokach udało się uzyskać nową przestrzeń do rozwinięcia na niej prostych motywów geometrycznych oplatających powierzchnię naczyń. Takie zestawienie obu elementów sprawia, że produkt jakim jest naczynie ceramiczne, łączy tradycję z awangardą i stanowi kolejny krok do powrotu tradycyjnego rzemiosła artystycznego.

Bronisław Wolanin

Bronisław Wolanin (1937-2013) należy do grona tych polskich artystów,
których twórczość w wybranej przez siebie dyscyplinie – ceramice artystycznej – stoi na najwyższym światowym poziomie.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni Julii Kotarbińskiej. Od 1964 do 2012 roku kierownik artystyczny i główny projektant Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”.Niekwestionowany twórca współczesnego stylu w kamionce bolesławieckiej. Wprowadził do produkcji kilkaset nowych kształtów i typów form, jak również dekoracje.
Artysta w swych wczesnych inspiracjach nawiązywał do stylistyki przedwojennej grupy estetycznej „ŁAD”, wiążącej tradycyjne funkcje przedmiotów z prostotą form. W Bolesławcu zetknął się z jednej strony z miejscową tradycją ludową, z drugiej z kunsztem ceramików niemieckich, tworzących w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. To właśnie te inspiracje zaowocowały ogromną różnorodnością form. Zestawiając różne tradycje i szkoły, w swojej twórczości Bronisław Wolanin wykazuje niezwykłą dbałość o staranne dobranie proporcji w każdej projektowanej formie. Motywy orientalne, nawiązujące do tradycji przedwojennych mistrzów ceramiki ze szkoły niemieckiej, inspiracje ludowe,fascynacje prostotą kształtów, obowiązujące we wzornictwie skandynawskim – wszystkie te tendencje przenikają się w twórczości artysty.
Powstające naczynia ceramiczne stanowią syntezę wielu kultur i tradycji. Bronisław Wolanin stale bywał zapraszany na sympozja i międzynarodowe plenery ceramiczne (Czechy, Słowacja, Litwa, Francja, Dania) i polskie (Łysa Góra, Wałbrzych). Był także uczestnikiem Międzynarodowych Plenerów Ceramicznych w Bolesławcu. Wśród wielu różnych tworzonych tam przez Bronisława Wolanina prac, między innymi znakomitej serii unikatowych porcelanowych dzbanuszków i kubków, powstał kontynuowany i rozwijany na kolejnych plenerach cykl płaskorzeźb, niepowtarzalnych ceramicznych obrazów. Twórczość Bronisława Wolanina została przerwana w jego apogeum. Miał jeszcze wiele projektów, których nie dokończył. To co stworzył, stawia go w rzędzie najwybitniejszych twórców.