Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

22.08.2015 10:08 

W dniu 22.08.2015 r. Zarząd Spółdzielni podpisał porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w zakresie:
– programów dydaktycznych,
– wspólnie prowadzonych badań,
– prowadzenia wybranych zajęć dla studentów kierunku Ceramika.
Na zdjęciu od lewej: mgr inż. Bartosz Ostrowski, dr hab. inż., prof. AGH Piotr Izak, dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Pędzich, dr inż. Janusz Partyka, dr hab. inż., prof. AGH Mirosław Bućko, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, dr inż. Marcin Gajek.